+48 535 592 015
Zadzwoń do nas
ul. Gdańska 7/5
59-700 Bolesławiec
09:00 - 21:00
Codziennie
click to enable zoom
Wyszukiwanie...
Nie znaleźliśmy żadnych ofert
widok Mapa Satelita Hybryda Teren Moja lokalizacja Fullscreen Poprzednia Następna

Wyszukiwanie zaawansowane

1 zł to 10,000 zł

Więcej opcji
Znaleziono 0 wyników. View results
Wyszukiwanie zaawansowane

1 zł to 10,000 zł

Więcej opcji
znaleziono 0 wynik
Your search results

Regulamin

Data wejścia w zycie: od 14 listopad 2017

Definicje
PrintKing.pl– jest to portal umożliwiający użytkownikom wyszukiwanie i lokalizowanie reklam według nazwy, lokalizacji, typu i wymiaru, powierzchni itp. Operatorem serwisu jest firma Brand Creator Kamil Lizak, zlokalizowana w Bolesławcu Śląskim. Nip firmy: 616-150-44-53
Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej i zarejestrowana w portalu printking.pl
Użytkownik – każda osoba, nie będąca Firmą, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dane osobowe

Możemy zbierać osobiste dane identyfikacyjne od użytkowników na różne sposoby w związku z działaniami, usługami, funkcjami i zasobami udostępnianymi w naszej witrynie. Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo. Będziemy zbierać dane osobowe od użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie prześlą nam takie informacje. Użytkownicy zawsze mogą odmówić dostarczenia osobistych danych identyfikacyjnych, z tym wyjątkiem, że może to uniemożliwić im angażowanie się w pewne działania związane z Witryną.

Nieosobowe informacje identyfikacyjne

Możemy zbierać nieosobowe informacje identyfikacyjne o użytkownikach za każdym razem, gdy wchodzą one w interakcję z naszą Witryną. Dane identyfikacyjne nieosobowe mogą obejmować nazwę przeglądarki, rodzaj komputera i informacje techniczne na temat sposobów połączenia Użytkowników z naszą Witryną, takich jak system operacyjny i dostawcy usług internetowych oraz inne podobne informacje.

Pliki cookie przeglądarki internetowej

Nasza strona może wykorzystywać „ciasteczka” w celu zwiększenia wygody użytkownika. Przeglądarka użytkownika umieszcza pliki cookie na twardym dysku w celach rejestracyjnych, a czasami śledzi informacje na ich temat. Użytkownik może ustawić przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała pliki cookie lub ostrzegała o wysyłaniu plików cookie. Jeśli to zrobią, zauważ, że niektóre części Strony mogą nie działać poprawnie.

Jak chronimy twoje dane

Przyjmujemy odpowiednie procedury gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem Twoich danych osobowych, nazwy użytkownika, hasła, informacji o transakcjach i danych przechowywanych na naszej Stronie.

Udostępnianie Twoich danych osobowych

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani nie wypożyczamy danych osobowych użytkowników do innych osób. Możemy udostępniać generowane zbiorcze dane demograficzne niezwiązane z żadnymi osobistymi danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi użytkowników i użytkowników z naszymi partnerami biznesowymi, zaufanymi partnerami i reklamodawcami w celach opisanych powyżej.

Zmiany w tej polityce prywatności

PrintKing.pl ma prawo decydować o aktualizacji niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie. Kiedy to zrobimy, zmienimy zaktualizowaną datę na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania tej strony pod kątem wszelkich zmian, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jego obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej polityki prywatności i zapoznawanie się z jej modyfikacjami.

Twoja akceptacja tych warunków

Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na te zasady. Jeśli nie zgadzasz się z tymi zasadami, nie korzystaj z naszej Witryny. Dalsze korzystanie z Witryny po opublikowaniu zmian w tych zasadach zostanie uznane za Twoją akceptację tych zmian.

ZASADY KORZYSTANIA Z PORTALU PRINTKING.PL

 1. a. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu printking.pl
  b. Korzystanie przez Użytkowników z portalu, z wyjątkiem wykupywania reklam, jest bezpłatne.
 2. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, kodu i innych elementów portalu, przysługują portalowi printking.pl
 3. Wszystkie przekazane przez Firmę do publikacji materiały stanowią jej własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne lub własny użytek.
 4. a. Użytkownik ma możliwość przeglądania zawartości strony oraz ogłoszeń dodawanych przez pozostałych użytkowników lub firmy zarejestrowane na portalu.
  b. Zabrania się bezwarunkowo kopiowania, powielania czy redystrybucji jakichkolwiek materiałów
  c. Portal Printking.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść dodawanych przez Użytkowników oraz Firmy, ogłoszeń, natomiast dokłada wszelkich starań, aby były one wprowadzane z największą starannością i na jak najwyższym poziomie.
 5. Użytkownik  oraz Firma ma posiada możliwość kontaktu z portalem za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie.
 6. Firmy mogą dodawać reklamy, oferty swoich reklam i usług.
 7. Korzystanie z portalu jest bezpłatne, poza wykupywaniem reklam. O wprowadzaniu płatności wszyscy posiadacze konta będą poinformowania poprzez numer telefonu bądź email który podadzą przy logowaniu.

Ograniczenia i odpowiedzialność

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Firmę w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w pierwszym zdaniu dotyczy także odmowy dostarczenia usługi Użytkownikowi portalu przez Firmę oraz odmowy wykonania usług.
 2. Portal nie bierze aktywnego udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami i Firmami. Wszelkie spory powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania portalu w jakiekolwiek czynności prawne związane z zaistniałą sytuacją sporną.
 3. PrintKing.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 4. PrintKing.pl nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie kont pocztowych . Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji.
 5. Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu (na przykład masowe ściąganie danych). Zdanie poprzedzające stosuje się  w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę portalu  PrintKing.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię PrintKing.pl. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, PrintKing.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych mających na celu do naprawę zaistniałej szkody.
 6. Użytkownikowi korzystającemu z portalu PrintKing.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu.
 7. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku ewentualnych sporów pomiędzy Użytkownikami a portalem PrintKing.pl zastosowanie mają przepisy prawa Polskiego. Wszelkie powództwa wytaczane powinny być przed właściwy miejscowo i rzeczowo sąd.
 2. Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu.
 3. Użytkownik/firma oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

 

 

 

 

 

Porównanie ofert